inspiration

det mest värdefulla…

Ordet inspiration kan spåras tillbaka till det latinska inspirare (att andas eller blåsa in i), vilket i sig kommer från ordet spirare, vilket betyder “att andas”. Det tog inte lång tid att etablera sig i en bildlig bemärkelse, eftersom våra tidigaste skriftliga engelska användningsområden för inspiration ger det innebörden “att påverka, röra eller vägleda (när det gäller tal eller handling) genom gudomlig eller övernaturlig handling eller makt.” Många av de tidiga figurativa sinnena av inspiration är religiösa till sin natur, så det är inte förvånande att lära sig att ordet delar en koppling med ande (som kommer från det latinska ordet för “andetag”, spiritus, som också är från spirare).